Gras zaaien

gras zaaien

Eenvoudig en gratis een offerte aanvragen

Via ons contactformulier kunt u eenvoudig een offerte opvragen. De prijs is afhankelijk van de gekozen werkwijze (inclusief of exclusief diep spitten) en de grootte van het in te zaaien oppervlak. Daarnaast worden er voorrijkosten in rekening gebracht.

Soorten Gras

We werken met drie soorten gras, te weten sportveldengras, speelgazongras en gras voor een siergazon. Sportveldengras is zeer geschikt voor intensief gebruik en sportbeoefening op het gras en is wat beter geschikt tegen kort maaien. Ook speelgazongras is geschikt voor intensief gebruik van bijvoorbeeld spelende kinderen. Daarnaast heeft dit gras een hoge sierwaarde. Gras voor een siergazon kiest u wanneer het gazon niet intensief gebruikt gaat worden.

Hoe gaat het gras zaaien in zijn werk

Onze grondwerker komt op de afgesproken datum bij u langs met de machines. U kunt dan de werkwijze nog doorspreken en eventuele vragen of opmerkingen aan hem doorgeven. Wanneer er sprake is van een oud gazon en/of veel onkruid dan dient het minimaal twee weken van te voren doodgespoten te worden.

Er is een minimale doorgang nodig van 1.80 meter voor onze machines. De grond wordt eerst gefreesd. Wanneer er sprake is van een oud gazon wat verwijderd moet worden of wanneer er veel onkruid staat wordt na het frezen de grond diep gespit. Dit is noodzakelijk om de vruchtbare grond weer boven te krijgen. De grond wordt zeker 30 centimeter diep omgewoeld. Hierdoor is het van belang dat u aangeeft waar eventuele leidingen lopen. Dit kan met behulp van paaltjes. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigde leidingen die niet aangegeven zijn. Vervolgens wordt de grond geëgaliseerd. Dit gebeurt met behulp van een laser. De juiste punten worden uitgezet zodat u kunt bepalen hoe uw gazon moet op- en aflopen. Nadat het egaliseren is afgerond kan het gras worden ingezaaid met behulp van onze machine. Deze machine is nog voorzien van een zogenaamde rotorkopeg. Dit zorgt ervoor dat direct na het zaaien de grond wordt aangedrukt en de sporen verdwijnen Een bijkomend voordeel is dat het ontkiemen sneller gaat. De randen worden indien nodig handmatig bijgewerkt.

Het is van belang dat u het gras na het inzaaien, afhankelijk van het weer, voldoende water geeft totdat het is ontkiemd. Het is belangrijk het gazon de eerste zes weken niet te betreden. Meer informatie over de verzorging van uw gazon vindt u hier.

De belangrijkste punten op een rij:

  • Minimale doorgang van 1.80 meter
  • Leidingen dienen te worden aangegeven
  • Eventueel oud gazon/onkruid twee weken van te voren doodspuiten
  • Prijzen zijn inclusief: frezen/egaliseren/inzaaien/aandrukken grond en evt spitten
  • Voorrijkosten worden berekend per kilometer
  • Gazon voldoende water geven
  • Gazon de eerste zes weken niet betreden